Ondersteunende technologie voor de kleuterleerkracht


   Gepersonaliseerd aanbod voor elke kleuter


   Automatische registratie van activiteiten

   Objectieve observatie met foto's

   Onmiddellijke feedback


   Waardevolle inzichten

   Hoge betrokkenheid kleuters


   Minder planlast


   Tijdsbesparing
Het extra paar ogen voor de kleuterleerkracht

Meer info?